เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพ
2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแล้ว ที่ต้องการเพิ่มทักษะ และความชำนาญในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมให้มีความชำนาญ และประสบการณ์มากขึ้น
3. กลุ่มผู้ที่ตกงานและว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ
4. กลุ่มใช้ประโยชน์ในครอบครัว / ใช้ในชีวิตประจำวัน  เมื่อจบตามหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอน และมีทักษะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทำอาหาร  ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
5. กลุ่มหารายได้เสริม  เมื่อจบหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอนและมีทักษะแล้วก็นำไปหารายได้เสริม หลังจากงานประจำ


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โดยใช้หลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 200 ชั่วโมง  หลักสูตร 150 ชั่วโมง หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง (เรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์)  และหลักสูตร 60 ชั่วโมง สาขานวดแผนไทยในความรับรองของกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช 2558 

  

ขอแจ้งกำหนดการรายงานตัวและเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

รายงานตัวและชำระเงินออนไลน์เท่านั้นใน วันที่ 14 มิถุนายน 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page ของ รร.


Facebook Page

 

เปิดหลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง รอบวันอาทิตย์
เรียน 4 ก.ค. 64 - 22 ส.ค.64
เรียนทุกๆวันอาทิตย์ 09.00 -16.00 น.
จบแล้วได้ประกาศนียบัตรจาก กรุงเทพมหานคร
มอบตัวและเริ่มเรียน 4 ก.ค. 64

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

1.หลักสูตรการเกล้าผม
2.หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ (ยกเลิกการสอน)
3.หลักสูตรตัดต่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล
4.หลักสูตรภาษาอังกฤษเบื้องต้น
5.หลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้น
6.หลักสูตรขนมอบเบื้องต้น
7.หลักสูตรตัดแต่งขนสุนัขเบื้องตัน

 

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
มีภารกิจฝึกและส่งเสริมด้านอาชีพแก่ประชาชน
ด้วยการเรียนออนไลน์
สามารถเรียนออนไลน์ได้ที่

https://www.facebook.com/bmatrainingLive/