เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพ
2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแล้ว ที่ต้องการเพิ่มทักษะ และความชำนาญในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมให้มีความชำนาญ และประสบการณ์มากขึ้น
3. กลุ่มผู้ที่ตกงานและว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ
4. กลุ่มใช้ประโยชน์ในครอบครัว / ใช้ในชีวิตประจำวัน  เมื่อจบตามหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอน และมีทักษะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทำอาหาร  ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
5. กลุ่มหารายได้เสริม  เมื่อจบหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอนและมีทักษะแล้วก็นำไปหารายได้เสริม หลังจากงานประจำ


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โดยใช้หลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 200 ชั่วโมง  หลักสูตร 150 ชั่วโมง หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง (เรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์)  และหลักสูตร 60 ชั่วโมง สาขานวดแผนไทยในความรับรองของกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช 2558 

  

ขอแจ้งกำหนดการรายงานตัวและเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 3/2564

รายงานตัวและชำระเงิน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page ของ รร.


Facebook Page

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบาริสต้าเบื้องต้น 90 ชั่วโมง 
รับสมัครวันนี้-17 ม.ค.65 เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาเรียน 9.00-16.00 น.
รับรายงานตัววันที่ 17 ม.ค. 65 
(รับเพียง 15-20 คนเท่านั้น)
เรียน 17 ม.ค. 65 - 4 ก.พ. 65
จบแล้วได้ประกาศนียบัตรจาก กรุงเทพมหานคร
#การชงเครื่องดื่มกาแฟสดแบบร้อน
#การชงเครื่องดื่มกาแฟสดแบบเย็น
#การชงเครื่องดื่มสมัยนิยม
#การบริหารจัดการร้านกาแฟ
#ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ(ร้านโอชา-กาแฟ)
หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว
1.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ค่าลงทะเบียน 105 บาท
4.หลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส (อย่างน้อย 2 เข็ม)
5. หลักฐานผลการตรวจ ATK (ภายใน72 ช.ม.)

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

หลักสูตรบาริสต้าเบื้องต้น 90 ชั่วโมง 

 

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
มีภารกิจฝึกและส่งเสริมด้านอาชีพแก่ประชาชน
ด้วยการเรียนออนไลน์
สามารถเรียนออนไลน์ได้ที่

https://www.facebook.com/bmatrainingLive/