Skip to content
Home » ข่าวสาร » เปิดรับสมัครหลักสูตรดูแลผู้สุงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัครหลักสูตรดูแลผู้สุงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

  • by

เรียนฟรี รับ 40 ท่านเท่านั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาเตรียมความ และสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้มาตราฐานในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการบริการด้านสุขภาพแก่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต สมัครได้แล้ว ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ส่งใบสมัครได้ที่ https://shorturl.at/tCJP3

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FaceBook : RANH >> https://www.facebook.com/RANH2565

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger