Skip to content
Home » ข่าวสาร » เปิดรับสมัครหลักสูตรนวดเท้า 60 ชม.

เปิดรับสมัครหลักสูตรนวดเท้า 60 ชม.

  • by

หลักสูตรนวดเท้า 60 ชม. รอบเช้า รอบบ่าย รอบค่ำ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.66 – 12 พ.ย. 66 รายงานตัววันที่ 13 พ.ย.66 เริ่มเรียน 14 พ.ย. – 12 ธ.ค. 2566

กดลิงก์เพื่อสมัครเรียน

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/1/typesub/99

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger