Skip to content
Home » ข่าวสาร » เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรการเจียระไนยพลอย 200 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรการเจียระไนยพลอย 200 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566

  • by

???? เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรการเจียระไนยพลอย 200 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566 สมัครวันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2566 รายงานตัววันที่ 31 สิงหาคม 2566 เปิดเรียน 1 กันยายน 2566

โปรดกดลิงค์ ⬇️???? รอบบ่าย http://www.bmatraining.ac.th/scho…/1/register-course/13682

รอบค่ำ http://www.bmatraining.ac.th/scho…/1/register-course/13709

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger