Skip to content
Home » ข่าวสาร » เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรขนมอบ 200 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรขนมอบ 200 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566

  • by

???? เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรขนมอบ 200 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566 สมัครวันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2566 รายงานตัววันที่ 31 สิงหาคม 2566 เปิดเรียน 1 กันยายน 2566

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger