Skip to content
Home » ข่าวสาร » เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรอินเตอร์เนตและการสร้างเว็บไซต์ รอบบ่าย 200 ชั่วโมง

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรอินเตอร์เนตและการสร้างเว็บไซต์ รอบบ่าย 200 ชั่วโมง

  • by

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรอินเตอร์เนตและการสร้างเว็บไซต์ 200 ชั่วโมง รอบบ่าย(13.00-16.00) ภาคเรียนที่ 2/2566 สมัครวันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2566 รายงานตัววันที่ 31 สิงหาคม 2566 เปิดเรียน 1 กันยายน 2566

สามารถสมัครเรียนได้ที่ http://www.bmatraining.ac.th/school-course/1/register-course/13686

เนื้อหาที่เรียน อินเตอร์เนตเพื่องานธุรกิจ และการสร้างเว็บไซต์ด้วย wordpress

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger