Skip to content
Home » ข่าวสาร » เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรงานเครื่องล่างรถยนต์ 200 ชั่วโมง

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรงานเครื่องล่างรถยนต์ 200 ชั่วโมง

  • by

???? เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรงานเครื่องล่างรถยนต์ 200 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566 สมัครวันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2566 รายงานตัววันที่ 31 สิงหาคม 2566 เปิดเรียน 1 กันยายน 2566 สมัครเรียนได้ที่ ????รอบบ่าย http://www.bmatraining.ac.th/scho…/1/register-course/13692????รอบค่ำ http://www.bmatraining.ac.th/scho…/1/register-course/13719

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger