Skip to content
Home » ข่าวสาร » กำหนดการกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

กำหนดการกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

  • by

กำหนดการกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 6
วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.09 น.

08.30 น. คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)
09.09 น. พิธีทำบุญตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง)
• ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
• พิธีกรกล่าวนำอาราธนาศีล – ประธานสงฆ์ให้ศีล ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีรับศีล
• พิธีกรกล่าวคำถวายสังฆทาน พระสงฆ์ให้พร
• ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีตักบาตร(ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 9 รูป

***การแต่งกาย : ผ้าไทยหรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง (สำหรับคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่)
ผ้าไทยหรือชุดสุภาพ โทนสีเหลือง สีครีม สีขาว (สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม)

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger