Skip to content
Home » ข่าวสาร » กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

  • by

12 ตุลาคม 2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

นายธนิศ ตันบัวคลี่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

ในการนี้ว่าที่ร้อยตรีเจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วิทยากรและนักศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ให้การต้อนรับ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger