Skip to content
Home » ข่าวสาร » ขอแสดงความยินดี นางสาวจุฑามาศ อินทบุตร ศิษย์เก่าหลักสูตรการตัดแต่งขนสุนัข

ขอแสดงความยินดี นางสาวจุฑามาศ อินทบุตร ศิษย์เก่าหลักสูตรการตัดแต่งขนสุนัข

  • by

???????? ขอแสดงความยินดี นางสาวจุฑามาศ อินทบุตร ศิษย์เก่าหลักสูตรการตัดแต่งขนสุนัข โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวทีการประกวด The Star Search Groomer 2023 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ????????

หลักสูตรการตัดแต่งขนสุนัข

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger