Skip to content
Home » ข่าวสาร » ครูผู้สอนและนักศึกษาหลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในชุมชน

ครูผู้สอนและนักศึกษาหลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในชุมชน

  • by

11 ตุลาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีเจด็จชัย ไตรพิษ มอบหมายนางสาวสิริกานดา กมลสาร ครูผู้สอนและนักศึกษาหลักสูตรตัดผมสุภาพบุรุษออกหน่วยบริการให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเป็นการฝึกทักษะ ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้มีทักษะความชำนาญมากขึ้น ณ สมาคมงี่ฮั้ว ถนนมังกร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger