Skip to content
Home » ข่าวสาร » พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 1/2566 #โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 1/2566 #โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

  • by

25 สิงหาคม 2566 #พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 1/2566 #โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) นางสาวผุสดี พรหมายน รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 และมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร( ดินแดง 1) โดยมีนางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ และว่าที่ร้อยตรีเจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับนักศึกษา

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger