Skip to content
Home » ข่าวสาร » มูลนิธิทิสโก้มอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพทำเบเกอรี่ให้นักศึกษา

มูลนิธิทิสโก้มอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพทำเบเกอรี่ให้นักศึกษา

  • by

27 ตุลาคม 2566

ตัวแทนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบทุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพทำเบเกอรี่ ได้แก่ เตาอบ เครื่องผสมอาหาร ให้แก่ นางสาวพรทิพย์ พิทักษ์ไพบูลย์ นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรขนมอบ ขอให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger