Skip to content
Home » ข่าวสาร » มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล บรรยาย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา และทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้สนใจ

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล บรรยาย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา และทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้สนใจ

  • by

25 สิงหาคม 2566

ขอขอบคุณ ตัวแทนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล บรรยาย ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา และทุนรักษาพยาบาลให้กับผู้สนใจและเข้าเงื่อนไข มอบระเบียบการขอรับทุนและรับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพโดยสนับสนุนอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เช่น รถเข็น เครื่องมือช่าง จักรเย็บผ้า เป็นต้น ให้แก่บุคคลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่าง ๆ นอกเหนือจากที่หน่วยงานภาครัฐจะสามารถช่วยเหลือได้ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) >>>>>ดาวน์โหลดระเบียบการขอรับทุนประกอบอาชีพ https://www.tiscofoundation.org/thai/download.html????02 633 7502-4

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger