Skip to content
Home » ข่าวสาร » วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เชิญผู้มีประสบการณ์ด้านอาหารญี่ปุ่น ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรอาหารนานาชาติ

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เชิญผู้มีประสบการณ์ด้านอาหารญี่ปุ่น ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรอาหารนานาชาติ

  • by

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เชิญผู้มีประสบการณ์ด้านอาหารญี่ปุ่น ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรอาหารนานาชาติ

หลักสูตรอาหารนานาชาติ ได้พบกับผู้มีประสบการณ์ด้านอาหารญี่ปุ่นมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในครัวอาหารญี่ปุ่น ขอขอบคุณ นางสาววันทนีย์ ประสิทธิ์สม จากครัวอาหารญี่ปุ่น โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวนชั่น ในเครือมิราเคิลกรุ๊ป ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในครั้งนี้

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger