Skip to content
Home » ข่าวสาร » ให้บริการนวด คอ บ่า ไหล่และนวดฝ่าเท้าให้กับผู้เยี่ยมชมงานและร่วมพิธีเปิดงานสมโภชน์ 215 ปี วัดสุทัศนเทพวราราม

ให้บริการนวด คอ บ่า ไหล่และนวดฝ่าเท้าให้กับผู้เยี่ยมชมงานและร่วมพิธีเปิดงานสมโภชน์ 215 ปี วัดสุทัศนเทพวราราม

วันที่ 27 ธันวาคม 2565

#พิธิเปิดงานสมโภชน์ 215 ปี ????????????

วัดสุทัศนเทพวราราม????

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ มอบหมายว่าที่ร้อยตรีเจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูผู้สอนและนักศึกษาหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ให้บริการนวด คอ บ่า ไหล่และนวดฝ่าเท้าให้กับผู้เยี่ยมชมงานและร่วมพิธีเปิดงานสมโภชน์ 215 ปี วัดสุทัศนเทพวราราม

โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี ณ ลานคนเมือง และวัดสุทัศนเทพวราราม

#โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

#สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

#สำนักพัฒนาสังคม

#กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger