Skip to content
Home » ข่าวสาร » “ร่วมกิจกรรม​จิต​อาสา​พัฒนา เนื่อง​ใน​วันสำคัญของชาติไทย วันแม่แห่งชาติ” สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตดินแดง

“ร่วมกิจกรรม​จิต​อาสา​พัฒนา เนื่อง​ใน​วันสำคัญของชาติไทย วันแม่แห่งชาติ” สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตดินแดง

  • by

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) “ร่วมกิจกรรม​จิต​อาสา​พัฒนา เนื่อง​ใน​วันสำคัญของชาติไทย วันแม่แห่งชาติ” สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขตดินแดง

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาพัฒนา ณ สำนักงานเขตดินแดง

ว่าที่ร้อยตรีเจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่อง​ใน​วันสำคัญของชาติไทย วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมจิตอาสาบริการตัดผมแก่ข้าราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานต้นโพธิ์ สำนักงานเขตดินแดง

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger