Skip to content
Home » ข่าวสาร » เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรMobile Application 90 ชั่วโมง

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรMobile Application 90 ชั่วโมง

  • by

เปิดรับนักศึกษา

หลักสูตรการใช้งาน Mobile Application

Course 90 ชั่วโมง

รับสมัครวันนี้-6 ก.พ.66 เรียนวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลาเรียน รอบเช้า 9.00-12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น.

รับรายงานตัววันที่ 6 ก.พ.66

เรียน 6 ก.พ.66 – 20 มี.ค. 66 (รับเพียง 15-20 คนเท่านั้น)

#1.การทำงานพื้นฐานของอุปกรณ์โมบายเทคโนโลยี

#2.การใช้งานแอพพลิเคชั่นพื้นฐานบนโมบาย

#3.การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน

#4.การดาวน์โหลด ติดตั้งและใช้งานแอพพลิเคชั่นเพื่อสื่อสังคมออนไลน์

#5.การใช้งานแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม

#6.การบำรุงรักษาอุปกรณ์โมบาย

#7.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว

1.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.ค่าลงทะเบียน 105 บาท

สมัครด้านล่าง หรือ สมัครผ่าน QR-Code

2 thoughts on “เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรMobile Application 90 ชั่วโมง”

  1. เขมมิการ์ คุณาปราโมทย์

    สนใจสมัครMobile application

  2. ธีรุตม์

    ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังสามารถสมัครได้อยู่ไหมครับ หลักสูตรนี้

Comments are closed.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger