Skip to content
Home » ข่าวสาร » สพส. ร่วมงานแถลงผลงาน “9 ด้าน 9 ดี ก้าวสู่ปี 66 กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่”

สพส. ร่วมงานแถลงผลงาน “9 ด้าน 9 ดี ก้าวสู่ปี 66 กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่”

  • by

สพส. ร่วมงานแถลงผลงาน “9 ด้าน 9 ดี ก้าวสู่ปี 66 กรุงเทพฯ เมืองน่าอยู่”

21 ธันวาคม 2565

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้ นางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ นำกิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรบาริสต้าและหลักสูตรขนมอบ เข้าร่วมแสดงในงานแถลงผลงาน “9 ด้าน 9 ดี ก้าวสู่ปี 66 กรุงเทพฯเมืองน่าอยู่”. โดยว่าร้อยตรีเจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำครูผู้สอนและนักศึกษา หลักสูตรบาริสต้า หลักสูตรขนมอบ จัดแสดงผลงานของนักศึกษาและบริการผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมบางกอก อาคารไอยราวัฒพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

#โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรบาริสต้า และหลักสูตรขนมอบ

#โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

#สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

#สำนักพัฒนาสังคม

#กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger