เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by admin2

       25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ท่านรอง จิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ประธานพิธี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ ผู้อำนวยการส่วนการฝึกอาชีพ คณะผู้บริหาร รฝช.กทม. (ดินแดง1) และ รฝช.กทม(ดินแดง 2) ครู เจ้าหน้าที่และวิทยากร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1)ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าสไบทิพย์พระสมณโคดมเจ้า พระประจำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เนื่องในวันมาฆบูชา ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยากร นักศึกษาทุกท่าน ครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รัก ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเทอญ....สาธุ...🙏🙏🙏

 

 

 

|
Written by Super User

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง1 ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ วิทยากร เจ้าหน้าที่ และ นักเรียนได้เข้ากิจกรรม 

บรรยากาศงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2563

 

|
Written by Super User

ผู้ว่าฯอัศวิน เปิดงาน “BANGKOK STORIES เรื่องเล่าดีๆของคนกรุงเทพฯ ตอน มหานครแห่งโอกาส ครั้งที่ 1” ณ ลานเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในการพัฒนากรุงเทพมหานคร(โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10แห่ง สังกัดสำนักพัฒนาสังคมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้)

|
Written by Super User

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง1 ได้จัดพิธีไหว้ครู ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562  และ ในวันเดียวกันนี้ คณะครูอาจารย์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่ ได้รวมกันทำได้ทำกิจกรรม Big Cleaning day อีกด้วย

บรรยากาศงานไหว้ครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

|
Written by Super User

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่น 1/2562 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) ครับ (ขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ ทีมงานผู้เกี่ยวข้อง และนักศึกษาทุกคนครับ)