เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2943

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง1) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 1  ทั้งหลักสูตร 200 ชั่วโมง และ 150 ชั่วโมง เริ่มรับสมัคร 1 เม.ย. 2562 (เริ่มเวลา 9.00 น. เป็นต้นไป) - 15 พ.ค. 2562 
เปิดเรียน 16 พ.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562 รีบมาสมัครนะครับ http://www.bmatraining.ac.th/school-course/1/typesub/99

เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ( รอบเช้า-บ่าย-ค่ำ)

  • รอบเช้า   เรียน 09.00-12.00 น.
  • รอบบ่าย  เรียน 13.00-16.00 น.
  • รอบค่ำ    เรียน 17.30-20.30 น.

***มอบตัว ชำระเงินและเปิดเรียน 16 พ.ค. 2562 

ผู้สมัครตัวจริง รายงานตัวช้าเกิน 1 ชั่วโมง ถือว่าสละสิทธิ์

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนในหลักสูตรต่อไปนี้

  • หลักสูตรอินเตอร์เน็ตและสร้างเว็บไซต์

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้)

  • หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน)

  • หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)

  • หลักสูตรภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)

  • หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

(ต้องมีความรู้พื้นฐานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน)

  • นวดไทยเพื่อสุขภาพ (กระทรวง) (ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3)

 

หลักสูตร  200  ชั่วโมง และ หลักสูตร 150 ชั่วโมง

  ภาคเรียนที่ 1 รุ่นที่ 1 เริ่มรับสมัคร 1 เม.ย.  2562

***หลักสูตร 200 ชั่วโมง เปิดเรียน  16 พ.ค. 2562  -  23  ส.ค.  2562

***หลักสูตร 150 ชั่วโมง เปิดเรียน  16 พ.ค. 2562  -  30  ก.ค.  2562

หลักสูตรที่เปิดสอน

เช้า

บ่าย

ค่ำ

1.หลักสูตรช่างซ่อมโทรทัศน์

 

 

2. หลักสูตรอาหารไทย

 

 

3.หลักสูตรขนมอบ

 

 

4.หลักสูตรอาหารนานาชาติ

 

 

5.หลักสูตรซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น

6.หลักสูตรคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

 

 

7.พิมพ์ภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

 

8.หลักสูตรอินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

9.หลักสูตรผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล

 

 

10.หลักสูตรอินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช

 

 

11.หลักสูตรภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร(1)

 

 

12.หลักสูตรภาษาเกาหลีในงานธุรกิจบริการ(2)

 

 

13.หลักสูตรภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน(1)

 

14.หลักสูตรภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ(2)

 

 

15.หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน(1)

 

16.หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(2)

 

 

17.หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน(1)

 

18.หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ(2)

 

 

19.หลักสูตรงานไฟฟ้ารถยนต์

หลักสูตรที่เปิดสอน

เช้า

บ่าย

ค่ำ

20.หลักสูตรงานเครื่องยนต์ดีเซล  

 

21. หลักสูตรงานปรับอากาศรถยนต์

 

 

22.หลักสูตรงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนหัวฉีด

 

23.หลักสูตรงานติดตั้งแก๊สรถยนต์

 

 

24.หลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์

 

25.หลักสูตรช่างบริการระบบหัวฉีดรถจักรยานยนต์

 

 

26.หลักสูตรงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

 

27.หลักสูตรงานเครื่องล่างรถยนต์ 

 

 

28.หลักสูตรงานส่งกำลังรถยนต์

 

 

29.หลักสูตรเครื่องปรับอากาศ

 

 

 

หลักสูตร  150  ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 3 รุ่นที่ 1 เริ่มรับสมัคร 1 เม.ย.  2562

    เปิดเรียน  16 พ.ค. 2562  -  30  ก.ค.  2562

หลักสูตรที่เปิดสอน

เช้า

บ่าย

ค่ำ

1.หลักสูตรช่างเครื่องขยายเสียง

 

 

2.หลักสูตรเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ

 

 

3.หลักสูตรเครื่องปรับอากาศ

 

 

4.นวดไทยเพื่อสุขภาพ(กระทรวง)

 

 

5.การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ

 

 

6.การนวดสวีดิช

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล