|
Written by Super User
Hits: 1484

27 มีนาคม 2562 ทางโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง1)นำโดยครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาออกหน่วยบริการวิชาชีพให้กับประชาชนที่ตลาดดินแดง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก