เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 1243

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง1 ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ วิทยากร เจ้าหน้าที่ และ นักเรียนได้เข้ากิจกรรม 

บรรยากาศงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2563