เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by admin2
Hits: 673

       25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ท่านรอง จิตรลดา ถนอมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ประธานพิธี พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ ผู้อำนวยการส่วนการฝึกอาชีพ คณะผู้บริหาร รฝช.กทม. (ดินแดง1) และ รฝช.กทม(ดินแดง 2) ครู เจ้าหน้าที่และวิทยากร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง 1)ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าสไบทิพย์พระสมณโคดมเจ้า พระประจำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เนื่องในวันมาฆบูชา ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยากร นักศึกษาทุกท่าน ครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รัก ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเทอญ....สาธุ...🙏🙏🙏