เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2558

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างยนต์

รหัส              11113

หลักสูตร         ปรับอากาศรถยนต์                                                  หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Automobile Air Conditioning Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

1. เข้าใจหลักการทำงานเครื่องปรับอากาศรถยนต์

2. ถอด-ประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์

3. บำรุงรักษาติดตั้งอุปกรณ์ แก้ไขข้อขัดข้อง และประมาณราคาค่าบริการระบบปรับอากาศรถยนต์

  1. มีกิจนิสัยในการทำงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถเข้าใจเกี่ยวกับปรับอากาศรถยนต์

รายชื่อวิชาที่สอน

รหัสวิชา  11113-01     ชื่อวิชาปรับอากาศรถยนต์                         200  ชั่วโมง