เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2560

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างยนต์

รหัส              11119

หลักสูตร         งานเครื่องล่างรถยนต์                                               หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Automobile Lower Part Engine Works Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานโครงสร้างตัวถังรถยนต์ ดุมล้อและลูกปืนล้อ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน ระบบเบรก มุมของศูนย์ล้อ ล้อและยาง

2. มีทักษะในการถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ บริการโครงสร้างตัวถังรถยนต์ ดุมล้อและลูกปืนล้อ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน ระบบเบรก มุมของศูนย์ล้อ ล้อและยาง

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ บริการโครงสร้างตัวถังรถยนต์ ดุมล้อและลูกปืนล้อ ระบบรองรับน้ำหนัก อุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก ศูนย์ล้อรถยนต์ ล้อและยาง โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ผลงานที่ทำมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือ

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  11119 – 01 ชื่อวิชา งานเครื่องล่างรถยนต์                     200  ชั่วโมง