เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 1909

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างยนต์

รหัส              11120

หลักสูตร         งานส่งกำลังรถยนต์                                                  หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Automobile Powertrain Works Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานระบบคลัตช์ เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ เพลากลาง เพลาข้าง และเฟืองท้าย

3. มีทักษะในการถอด-ประกอบ ตรวจสภาพระบบคลัตช์ เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ เพลากลาง เพลาข้าง และเฟืองท้าย

3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะหลักสูตร

สามารถถอด-ประกอบ ตรวจสภาพ บริการ ระบบ คลัตช์ เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ เพลากลาง เพลาข้าง และเฟืองท้ายของระบบส่งกำลังรถยนต์ โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ผลงานที่ทำมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือ

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  11120–01    ชื่อวิชางานส่งกำลังรถยนต์                        200  ชั่วโมง