เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2553

ประเภทวิชา     อุตสาหกรรม

สาขาวิชา        ช่างยนต์

รหัส               11122

หลักสูตร         งานติดตั้งแก๊สรถยนต์                                               หลักสูตร  200  ชั่วโมง

                   Gas System Installing Course

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้

  1. เข้าใจพื้นฐานและหลักการทำงานของระบบแก๊สรถยนต์
  2. สามารถติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบตามกฎหมายกำหนด ต่อวงจรไฟฟ้า ปรับตั้ง วิเคราะห์ปัญหาซ่อมบำรุงรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส
  3. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยรับผิดชอบประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะหลักสูตร

ติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบตามกฎหมายกำหนด การต่อวงจรไฟฟ้า การปรับตั้ง การวิเคราะห์ปัญหาระบบและการซ่อมบำรุงรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส โดยสามารถปฏิบัติงานถูกต้อง ปลอดภัย ผลงานที่ทำมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายชื่อวิชาที่สอน

        รหัสวิชา  11122–01    ชื่อวิชางานติดตั้งแก๊สรถยนต์                      200  ชั่วโมง