สมัครเรียนออนไลน์

กิจกรรม/ข่าวสาร

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เริ่มรับสมัครวันที่ 1 พ.ย.65 -19 ธ.ค.65 รา... ดูเพิ่ม

วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) ออกหน่วยบริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) ออกหน่วยบริการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

ว่าที่ร้อยตรี เจด็จ... ดูเพิ่ม

วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) ออกหน่วยบริการตัดผม เสริมสวย

วันอาทิตย์ ที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1) ออกหน่วยบริการตัดผม เสริมสวย 

ว่าที่ร้อยตรี เจด็จชัย ไตร... ดูเพิ่ม

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เชิญผู้มีประสบการณ์ด้านอาหารญี่ปุ่น ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรอาหารนานาชาติ

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เชิญผู้มีประสบการณ์ด้านอาหารญี่ปุ่น ถ่ายทอดความรู้แก่นักศึ... ดูเพิ่ม

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

21 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

ว่าที่ร้อยตรี เจด็จชัย ... ดูเพิ่ม