เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by Super User
Hits: 2367

หลักสูตรผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส.กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

รับจำนวน 10ราย รับสมัครทั้งชายและหญิง คุณสมบัติของผู้เรียน

  • เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
  • เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
  • (คุณสมบัติเพิ่มเติม) สามารถนั่งคุกเข่าได้ และไม่บ้าจี้

หัวข้อที่สอน หมวดวิชาพื้นฐาน กายวิภาคศาสตร์เกี่ยวกับเท้า  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เภสัชกรรมไทยเบื้องต้น หมวดวิชาชีพเฉพาะสาขา การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ การฝึกปฏิบัติทำรายงาน 20 ราย

ประโยชน์การนวดฝ่าเท้า นวดเท้า เป็นการปรับสมดุลในร่างกาย เนื่องจากมีจุดสะท้อนของอวัยวะภายในร่างกายที่ฝ่าเท้า และเท้า การนวดฝ่าเท้า และเท้า จึงเป็นการช่วยให้ระบบการไหวเวียนไปยังอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายดีขึ้น ส่งผลให้มีการขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์ ปรับสภาวะสมดุลของร่างกายทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น