เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

|
Written by admin2
Hits: 1720

หนังสั้น "Fortune Banana

ผลงานของ อาจารย์และนักศึกษาการผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล ภาคการศึกษา 3/2562

ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสอนการผลิตสื่อภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง1)