เลขที่ 4095/25-26 ซอยมิตรไมตรี 3
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง 10400

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งได้ดังนี้
1. กลุ่มผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสทางการศึกษา ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอาชีพ
2. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพแล้ว ที่ต้องการเพิ่มทักษะ และความชำนาญในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมให้มีความชำนาญ และประสบการณ์มากขึ้น
3. กลุ่มผู้ที่ตกงานและว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระ
4. กลุ่มใช้ประโยชน์ในครอบครัว / ใช้ในชีวิตประจำวัน  เมื่อจบตามหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอน และมีทักษะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทำอาหาร  ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น เป็นการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งด้วย
5. กลุ่มหารายได้เสริม  เมื่อจบหลักสูตรหรือผ่านการเรียนการสอนและมีทักษะแล้วก็นำไปหารายได้เสริม หลังจากงานประจำ


โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) โดยใช้หลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช 2556 หลักสูตร 200 ชั่วโมง  หลักสูตร 150 ชั่วโมง หลักสูตรระยะสั้น 48 ชั่วโมง (เรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์)  และหลักสูตร 60 ชั่วโมง สาขานวดแผนไทยในความรับรองของกระทรวงสาธารณสุข พุทธศักราช 2558

เปิดสอนหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ 120 ชม.

ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2 ภาคปกติ

เรียนวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น.

จบแล้วได้ประกาศนียบัตรจาก กรุงเทพมหานคร

รายงานตัวและเริ่มเรียน 2 ตุลาคม 2563

***เปิดลงทะเบียนวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.***

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่

คลิ๊กที่นี่

 

หรือ scan QR CODE 

เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ภาคเรียนที่ 2/2563

เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รอบเช้าและรอบบ่าย 

จบแล้วได้ประกาศนียบัตรจาก กรุงเทพมหานคร

เริ่มรับสมัคร 1 ส.ค. 63 

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่

http://www.bmatraining.ac.th/

รายงานตัวและเริ่มเรียน 1 ก.ย. 63

 

 

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

มีภารกิจฝึกและส่งเสริมด้านอาชีพแก่ประชาชน

ด้วยการเรียนออนไลน์

สามารถเรียนออนไลน์ได้ที่

https://www.facebook.com/bmatrainingLive/