Skip to content

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง1
ฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน

 

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง1)

โรงเรียนฝึกอาชีพสังกัด : สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสศึกษาต่อระดับสูงสายสามัญ ในภาคปกติและภาคค่ำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมส่วนร่วมให้ดีขึ้น และขจัดปัญหาคนว่างงาน ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินสถานศึกษาฝึกอาชีพกรุงเทพ พ.ศ. 2542 การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องให้สอดคล้องและสนองต่อปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งนโยบายแผนการศึกษาระดับชาติ ความต้องการของชุมชน เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของทุกด้าน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะออกไปช่วยพัฒนาประเทศชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 14 ปีขึ้นไป มีความรู้อ่านออกเขียนได้ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนวิชาชีพ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด

ค่าสมัครเรียน

  • ค่าสมัครเรียน 105 บาท
  • ค่าสมัครเรียน 305 บาทสำหรับหลักสูตรในกลุ่ม คอมพิวเตอร์ ,ซ่อมคอมพิวเตอร์ , สปา 

วันและเวลาเรียน

เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ รอบเช้า เวลาเรียน 09:00-12:00 น. , รอบบ่าย เวลาเรียน 13:00-16:00 น. ,รอบค่ำ เวลาเรียน 17:30-20:30 น. และหลักสูตรวันอาทิตย์เต็มวัน

เปิดรับสมัครหลักสูตรจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ 100 ชม. รอบปกติ และรอบค่ำ
***อย่าลืมมารายงานตัว วันที่ 2 ตุลาคม 2566

หลักสูตรจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ 100 ชม. เปิดให้สมัครได้ทั้งรอบปกติ และรอบค่ำ แล้ววันนี้
**เมื่อสมัครแล้วอย่าลืมมารายงานตัว วันที่ 2 ตุลาคม 2566
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ลิงก์ข้างล่างนี้ https://forms.gle/Q47d9B1V9kBVdaxL9

เนื้อหาที่เรียน จัดดอกไม้สด จัดดอกไม่ประดิษฐ์ โบว์ในรูปแบบต่างๆ การกำหนดต้นทุนในการรับงาน และการเก็บรักษาชิ้นงาน

**หมายเหตุ เวลาเรียน รอบปกติเรียน 09.00-16.00 น. และรอบค่ำ เรียน เวลา 17.00-20.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566นี้ เวลา 9.00 น.
อย่าลืมมารายงานตัวตามวัน เวลากันนะ

**หมายเหตุ เรียนทุกวันวันอาทิตย์ เรียน เวลา 09.00-16.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 2 รอบวันอาทิตย์

เริ่มรับสมัคร 1 ก.ย.66 – 6 ต.ค.66 ระบบเปิดเวลา 9.00 น.)
รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค.66 (9.00น.) (ถ้ามารายตัวช้ากว่า 30 นาที ถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนฯจะให้สิทธิ์สำหรับลำดับถัดไป)
เปิดเรียนวันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค.66 – 26 พ.ย.66 (เรียน 09.00-16.00 น.)

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/1/typesub/99

เปิดรับสมัครเรียนภาคเรียนที่ 2 รุ่น 2
เริ่มรับสมัคร 1 ก.ย. 2566-6 ต.ค. 2566

ข่าวการรับสมัครเรียน

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรการเจียระไนยพลอย 200 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรการเจียระไนยพลอย 200 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรการเจียระไนยพลอย 200 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2566 สมัครวันนี้ ถึง 30 สิงหาคม…

เปิดรับสมัครหลักสูตรดูแลผู้สุงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

เปิดรับสมัครหลักสูตรดูแลผู้สุงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 1

เรียนฟรี รับ 40 ท่านเท่านั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาเตรียมความ และสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้มาตราฐานในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการบริการด้านสุขภาพแก่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต สมัครได้แล้ว ถึง วันที่…

รับสมัครเรียน

รับสมัครเรียน

เปิดสมัครหลักสูตรใหม่ รายละเอียดดังตารางนี้

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร บาริสต้า

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร บาริสต้า

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)เปิดรับนักศึกษา1.หลักสูตร บาริสต้าเบื้องต้น 90 ชั่วโมงรับสมัครวันนี้ – 19 ก.ค.2566 เรียนวัน…

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนวด

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนวด

หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง รับสมัครวันนี้ –…

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 1 เขต 1 โรงเรียน

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 1 เขต 1 โรงเรียน

26 สิงหาคม 2566 #โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 1 เขต 1 โรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีเจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มอบหมายนางบุปผชาติ กัลยา ณ สุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมการอบรมหลักสูตร ขนมจีบ ซาลาเปา ณ โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง เผือกหู…

หลักสูตรวิเคราะห์อัญมณีและหลักสูตรเจียระไนยพลอยออกบูทที่ไอคอนสยาม

หลักสูตรวิเคราะห์อัญมณีและหลักสูตรเจียระไนยพลอยออกบูทที่ไอคอนสยาม

25 -31 สิงหาคม 2566 นำผลงานของหลักสูตรวิเคราะห์อัญมณีและหลักสูตรเจียระไนยพลอยออกบูทที่ไอคอนสยาม โชว์ผลงานเจียระนัยพลอยงามๆ ฝีมือดี งานดี งานละเอียด สวยงาม

พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 1/2566 #โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 1/2566 #โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

25 สิงหาคม 2566 #พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 1/2566 #โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) >>>> ขอขอบคุณ นางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร( ดินแดง 1)…

พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 1/2566 #โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 1/2566 #โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)

25 สิงหาคม 2566 #พิธีมอบประกาศนียบัตร ภาคเรียนที่ 1/2566 #โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) นางสาวผุสดี พรหมายน รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 และมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร( ดินแดง 1) โดยมีนางสาวดุษฎี…

ขอแสดงความยินดี นางสาวจุฑามาศ อินทบุตร ศิษย์เก่าหลักสูตรการตัดแต่งขนสุนัข

ขอแสดงความยินดี นางสาวจุฑามาศ อินทบุตร ศิษย์เก่าหลักสูตรการตัดแต่งขนสุนัข

ขอแสดงความยินดี นางสาวจุฑามาศ อินทบุตร ศิษย์เก่าหลักสูตรการตัดแต่งขนสุนัข โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวทีการประกวด The Star Search Groomer 2023 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ หลักสูตรการตัดแต่งขนสุนัข

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 1 เขต 1 โรงเรียน

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 1 เขต 1 โรงเรียน

20 สิงหาคม 2566 #โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 1 เขต 1 โรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีเจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มอบหมายนางบุปผชาติ กัลยา ณ สุนทร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมการอบรมหลักสูตร การเนาและมัด มัดย้อม ณ โรงเรียนสามเสนนอก เขตดินแดง น้ำมะขาม…

Gallery

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger