Skip to content

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง1
ฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน

 

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(ดินแดง1)

โรงเรียนฝึกอาชีพสังกัด : สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนผู้ขาดโอกาสศึกษาต่อระดับสูงสายสามัญ ในภาคปกติและภาคค่ำเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมส่วนร่วมให้ดีขึ้น และขจัดปัญหาคนว่างงาน ตลอดจนพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินสถานศึกษาฝึกอาชีพกรุงเทพ พ.ศ. 2542 การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องให้สอดคล้องและสนองต่อปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งนโยบายแผนการศึกษาระดับชาติ ความต้องการของชุมชน เพื่อมุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของทุกด้าน ทั้งในด้านความรู้ ทักษะและมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะออกไปช่วยพัฒนาประเทศชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุ 14 ปีขึ้นไป มีความรู้อ่านออกเขียนได้ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมกับการเรียนวิชาชีพ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติด

ค่าสมัครเรียน

  • ค่าสมัครเรียน 105 บาท
  • ค่าสมัครเรียน 305 บาทสำหรับหลักสูตรในกลุ่ม คอมพิวเตอร์ ,ซ่อมคอมพิวเตอร์ , สปา 

วันและเวลาเรียน

เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ รอบเช้า เวลาเรียน 09:00-12:00 น. , รอบบ่าย เวลาเรียน 13:00-16:00 น. ,รอบค่ำ เวลาเรียน 17:30-20:30 น. และหลักสูตรวันอาทิตย์เต็มวัน

เปิดรับสมัครหลักสูตรจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ 100 ชม. รอบปกติ และรอบค่ำ
***อย่าลืมมารายงานตัว วันที่ 2 ตุลาคม 2566

หลักสูตรจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ 100 ชม. เปิดให้สมัครได้ทั้งรอบปกติ และรอบค่ำ แล้ววันนี้
**เมื่อสมัครแล้วอย่าลืมมารายงานตัว วันที่ 2 ตุลาคม 2566
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ลิงก์ข้างล่างนี้ https://forms.gle/Q47d9B1V9kBVdaxL9

เนื้อหาที่เรียน จัดดอกไม้สด จัดดอกไม่ประดิษฐ์ โบว์ในรูปแบบต่างๆ การกำหนดต้นทุนในการรับงาน และการเก็บรักษาชิ้นงาน

**หมายเหตุ เวลาเรียน รอบปกติเรียน 09.00-16.00 น. และรอบค่ำ เรียน เวลา 17.00-20.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566นี้ เวลา 9.00 น.
อย่าลืมมารายงานตัวตามวัน เวลากันนะ

**หมายเหตุ เรียนทุกวันวันอาทิตย์ เรียน เวลา 09.00-16.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) เปิดรับสมัคร ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 2 รอบวันอาทิตย์

เริ่มรับสมัคร 1 ก.ย.66 – 6 ต.ค.66 ระบบเปิดเวลา 9.00 น.)
รายงานตัววันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค.66 (9.00น.) (ถ้ามารายตัวช้ากว่า 30 นาที ถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนฯจะให้สิทธิ์สำหรับลำดับถัดไป)
เปิดเรียนวันอาทิตย์ที่ 8 ต.ค.66 – 26 พ.ย.66 (เรียน 09.00-16.00 น.)

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/1/typesub/99

เปิดรับสมัครเรียนภาคเรียนที่ 2 รุ่น 2
เริ่มรับสมัคร 1 ก.ย. 2566-6 ต.ค. 2566

ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ

21 ตุลาคม 2565 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) ว่าที่ร้อยตรี เจด็จชัย ไตรพิษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) มอบหมายนางบุปผชาติ กัลยา ณ สุนทร รองผู้อำนวยการและนายกิตติศักดิ์ วงศ์ขจร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะและการบริหารจัดการชั้นเรียนให้แก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่และวิทยากร โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบฐานสมรรถนะ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง…

Gallery

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 1 Messenger