Skip to content

เปิดรับนักศึกษาหลักสูตร บาริสต้า

  • by

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)เปิดรับนักศึกษา1.หลักสูตร บาริสต้าเบื้องต้น 90 ชั่วโมงรับสมัครวันนี้ – 19 ก.ค.2566 เรียนวัน จ – ศเวลาเรียน 9.00-16.00 น.รับรายงานตัววันที่ 20 ก.ค. 2566 เวลา 9.00 น. 1.การชงเครื่องดื่มกาแฟสดแบบร้อน 2.การชงเครื่องดื่มกาแฟสดแบบเย็น 3.การชงเครื่องดื่มสมัยนิยม 4.การบริหารจัดการร้านกาแฟ 5.ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ(ร้านโอชา-กาแฟ) หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว1.รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป2.สำเนาบัตรประชาชน3.ค่าลงทะเบียน 105 บาทhttps://shorturl.asia/gTkWZ